Psikoloji Nedir? Kısaca *2022*

Psikoloji nedir? Kısaca psikoloji ! Psikoloji veya ruh bilimi, davranışları ve zihini inceleyen bilim dalıdır. Bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini içeren Psikoloji, çok kapsamlı bir bilimsel alandır. Bu alanda uzman olan ve aynı zamanda bilgi araştırması yapanlara psikolog denir. Psikologlar, beyinin ortaya çıkan özelliklerini ve bu ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı tüm fenomenleri anlamaya çalışırlar ve bu şekilde daha geniş nöro-bilimsel araştırmacı grubuna katılırlar.

Psikoloji bilimi, bir sosyal bilim olmasına rağmen aynı zamanda doğa bilimleri olarak da kategorize edilebilir. psikoloji biliminin çalıştığı konulardır. Psikoloji bilimi dâhilinde hem insanların, hem hayvanların davranışları çalışılabilir. Tüm bu özellikleriyle psikoloji, hem fen ve tıp bilimleri ile hem de sosyal bilimlerle yakından ilişkilidir. Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri ve davranışları tanımlamak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, ileride nasıl bir değişim-gelişim göstereceklerini öngörmek ve bu süreçleri kontrol etmektir. Bu hedefler doğrultusunda görgül yöntemlerle örneğin deneysel ya da korelasyonel yöntemler- araştırmalar yürütülür. Psikoloji biliminin ürettiği bilgiler, insan etkinliklerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili pek çok alanda kullanılır.

Psikoloji nedir

Psikoloji Dalları Nelerdir? Kısaca Psikoloji Dalları

Psikoloji nedir kısaca açıklamıştık. Hafife alınmayacak kadar alt dalı bulunmaktadır. Bunlar;

 • Genel Psikoloji
 • Bilişsel Psikoloji
 • Kişilik Psikolojisi
 • Davranış Psikolojisi
 • Klinik Psikolojisi
 • Karşılaştırmalı Psikoloji
 • Sosyal Psikoloji
 • Örgüt Psikolojisi (Endüstriyel)
 • Deneysel Psikoloji
 • Adli Psikoloji
 • Gelişim Psikolojisi
 • Parapsikoloji
 • Psikometri

Tüm bu alt dallar bununla sınırlı değildir. Daha bunlarında alt dalları mevcuttur. Sayfamızda aradığınız tüm bilgilere ulaşmanız mümkündür.

Kısaca psikoloji nedir sizler için açıkladık. Daha detaylı inceleme için sayfamızın içeriklerini incelemekten çekinmeyin.

Related Posts

Bir cevap yazın